Næringsbygg

Vi forvalter en rekke næringsbygg i Tromsø og gårdeierne våre  er opptatt av best mulig service, tjenester og pris.