Villa Østråt

Vi forvalter og har vaktmestertjenester til Villa Østråt hovedkvarteret til Odd Berg AS i Håkon den gamles gate 12.

Håkon den gamles gate i Tromsø er en av de lengste tverrgatene i byens sentrum, den går fra Grønnegata og krysser Vestregata, Parkgata, Skolegata og Petersborggata. Samtidig er det svært få som vil oppleve den som en sammenhengende gate; den starter som gågate, går så over en parkeringsplass og opp en trapp, så rundt en sving og opp en grusvei, blir en vanlig gate fra Skolegata, til den dør ut ved porten til Odd Berg-gruppens hovedkvarter Villa Østråt.

Villa Østråt hovedkvarteret til Odd Berg AS