Sjøgata 2

Telegrafverkets nye bygg ble tatt i bruk høsten 1956. Den 25. mai året etter ble det automatiske telefonanlegget koblet til. Televerket disponerte stort sett hele bygget til utpå 1990-tallet. Fram mot århundreskiftet fikk imidlertid Telenor behov for langt mindre plass og startet utleie. Fra 2012 har huset en rekke leietakere, bl.a. Kirkelig fellesråd, Rød tråd, urmaker Jørgensen og Hi-Fi-klubben.

Vi i ECO Forvaltning har overtatt den tekniske forvaltningen av dette bygget.